luns, 3 de febreiro de 2014

Poemas de paz ( Paula Álvarez)
"A guerra é como unha fogueira
onde tolos queimar "
"Tristes guerras
se non ama a empresa.
Triste, triste
triste armas
se non palabras.
Triste, triste. "
distancia, ti, sentimento
nos seus brazos a miña prisión
nos seus brazos onde tarde
a liberdade dos dous.
Eu son libre. Sinto-me libre.
polo amor. "
                           ................................................................

"Nai, escoite
esa inmensa nana. baixo
terra que lle dá sombra, recollida
A súa cadencia infinita esquecer, lonxe
seus medos
e durmir en paz, haberá paz no mundo
cobre home pomba humana ".
"En todos os corazóns
doce desexo pola paz.
(Os homes apertan as mans
e cantar para a esperanza.) "

 ......................................................................................"Non hai na terra, na miña opinión, feliz
é igual a recuperar a liberdade perdida. "
"Un pouco de luz e non máis sangue."
"A liberdade, Sancho, é un dos dons máis preciosos
que os homes ten o ceo, con el non pode
tesouros que a terra contén enterrado ou o mar esconde;
liberdade, así como a honra,
Pode e debe arriscar a vida. "

 ...................................................................................
 "Se todo o político
pacifists foron feitas
paz viría. "
"Non sexa outra guerra de novo,
mais, se houbese,
Que todos os soldados
en folga. "
"A liberdade non está a ter un bo mestre,
pero non ten ningún. "
"O meu partido é paz.
Eu son o líder deles.
Pido útil,
pedir botas núas
-Aínda hai moitos-"


......................................................................
 "Paz, paz, paz! Luz Paz
A vida de harmonía
sobre unha terra feliz. "
"A paz sen fin, a verdadeira paz.
Paz que ao alba se levante
noite e non morrer. "

.................................................................................................


"Aquel que en paz
guerra suspira,
e pode dicir adeus
O pracer ea felicidade
Esperemos que as almas
anima inxenuo. "

1 comentario: